Дровяное отопление

Записки Истопника » Альтернативное отопление » Кіловат і кіловат-година | Яка різниця?

Кіловат і кіловат-година | Яка різниця?

Різниця між кіловатом та кіловат-годиноюОдиниці виміру «кіловат» і «кіловат-година» мають схожість у назві але, не більше того. Це, абсолютно різні одиниці виміру абсолютно різних фізичних величин. Кіловат – одиниця виміру потужності. Кіловат-година – одиниця обліку електроенергії.

Ват, кіловат

Кіловат – кратна одиниця, утворена від «ват». Ват (Вт, W) – системна одиниця виміру потужності. Ват – універсальна похідна одиниця в системі СІ, що має спеціальне найменування і позначення. Як одиниця виміру потужності, «ват» був визнаний в 1889 р. Тоді ж ця одиниця і була названа на честь Джеймса Уатта (вата). Джеймс Ватт - людина, яка придумала та зробила універсальну парову машину. Як похідна одиниця системи СІ, Ват був включений до неї в 1960 р. З тих пір, у ватах вимірюється потужність всього підряд. Міжнародна система СІ дозволяе вимірювати у ватах будь-яку потужність – механічну, теплову, електричну тощо. У системі СІ, від похідної одиниці (ват) можна створювати кратні їй одиниці, використовуючи стандартні префікси системи СІ, на кшталт кіло, мега, гіга та інші.

Виглядає такий список кратних одиниць, відповідно:

  • 1 ват
  • 1000 ват = 1 кіловат
  • 1000 000 ват = 1000 кіловат = 1 мегават
  • 1000 000 000 ватів = 1000 мегават = 1000 000 кіловат = 1гігават, тощо...

Кіловат-година

В системі СІ немає такої одиниці виміру. Кіловат-година (кВт⋅год, kW⋅h) – позасистемна одиниця, виведена виключно для обліку використаної чи виробленої електроенергії. У кіловат-годинах враховується кількість спожитої або виробленої електроенергії. Використання цієї одиниці виміру, на території Росії, регламентує ГОСТ 8.417-2002, в якому однозначно вказано походження, найменування, позначення та область застосування для цієї одиниці.

Позасистемні одиниці, допустимі що до застосування нарівні з одиницями СІ

Витяг з ГОСТ 8.417-2002 «Державна система забезпечення єдності вимірювань. Одиниці величин »
Найменування величини – Енергія
Одиниця найменування – кіловат-година
Позначення міжнародне – kW⋅h
Позначення російське – кВт⋅час
Співвідношення з одиницею СІ – 3,6 x 106 Дж
Область застосування – Для лічильників електричної енергії

ГОСТ 8.417-2002 рекомендує використовувати «кіловат-годину», як основну одиницю виміру для обліку кількості використаної чи виробленої електроенергії. Тому що «кіловат-година» – це найбільш зручна і практична форма, що дозволяє отримувати прийнятні та стійкі результати. При цьому, ГОСТ 8.417-2002 абсолютно не заперечує проти використання кратних одиниць, утворених від «кіловат-година» в тих випадках, коли це доречно та необхідно. Наприклад, при лабораторних роботах або при обліку виробленої електроенергії на електростанціях.

Кратні одиниці від «кіловат-година» виглядають, відповідно:

  • 1 кіловат-година = 1000 ват-годин,
  • 1 мегават-година = 1000 кіловат-годин, тощо...

Аналоги ГОСТ 8.417-2002

Більшість національних технічних стандартів нинішніх пострадянських країн ув'язані зі стандартами колишнього Союзу, тому в метрології будь-якої країни пострадянського простору можна знайти аналог російського ГОСТ 8.417-2002, або посилання на нього, або його перероблений варіант.

Позначення потужності електроприладів

Загальноприйнята практика - позначати потужність електроприладів та електроустаткування на їх корпусі.

Можливо побачити такі позначення потужності:

  • у ватах і кіловатах (Вт, кВт, W, kW)
  • у ват-годинах і кіловат-годинах (Вт⋅год, кВт⋅год, W⋅h, kW⋅h)
  • у вольт-амперах і кіловольт-амперах (VA, кVA)
ват, кіловат (Вт, кВт, W, kW)
– одиниці вимірювання потужності в системі СІ. Використовуються для позначення загальної фізичної потужності електроагрегату, що є джерелом або споживачем механічного, теплового або іншого виду енергії. У ватах і кіловатах доцільно позначати механічну потужність електрогенераторів і електродвигунів, теплову потужність електронагрівальних приладів і агрегатів тощо. Тобто, використання ватів і кіловатів для позначення загальної фізичної потужності електроагрегату потрібне за умови, що застосування поняття електричної потужності буде просто дезорієнтувати кінцевого споживача. Адже для власника електронагрівача, перш за все – це кількість отриманого тепла, а вже потім – електричні обрахунки.
ват-година і кіловат-година (Вт⋅год, кВт⋅год, W⋅h, kW⋅h)
– позасистемні одиниці вимірювання споживаної потужності. Споживана потужність – кількість електроенергії, спожитої електроустаткуванням за одиницю часу роботи. Найчастіше, ват-години і кіловат-години застосовуються для позначення споживаної потужності побутової електротехніки, по якій її власне і вибирають.
вольт-ампер і кіловольт-ампер (ВА, кВА, VA, кVA)
– одиниці виміру електричної потужності в системі СІ, еквівалентні вату (Вт) і кіловату (кВт). Використовуються в якості одиниць вимірювання величини повної потужності змінного струму. Вольт-ампери і кіловольт-ампери застосовуються при електротехнічних обрахунках, тобто в тих випадках, коли найважливіше – знати і оперувати саме електричними поняттями. В цих одиницях вимірювання можна позначати електричну потужність будь якого електроприладу змінного струму. Таке позначення буде найбільше відповідати вимогам електротехніки, з точки зору якої – всі електроприлади змінного струму мають активну та реактивну складові, тому загальна електрична потужність такого приладу повинна визначатися сумою всіх складників.

Вибір одиниць виміру в кожному випадку проводиться індивідуально, на розсуд виробника. Тому, можна зустріти побутові мікрохвильовки від різних виробників, потужність яких, один виробник позначив у кіловатах (кВт, kW), другий – у кіловат-годинах (кВт⋅год, kW⋅h), а третій – у кіловольт-амперах (кВА, кVA ). І перше, і друге, і третє – не буде помилкою. У першому випадку виробник вказав теплову потужність агрегату, у другому – споживану, а в третьому – повну електричну.

Оскільки побутове електрообладнання досить малопотужне, щоб зважати на закони наукової електротехніки, то на побутовому рівні, всі три цифри – практично збігаються.